BIP

Rekrutacja do szkół

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2019/2020

Technikum Nr 2:

 • technik budownictwa
 • technik agrobiznesu
 • technik logistyk
 • technik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła I stopnia:

 • zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 316) np. cukiernik, piekarz, elektryk, elektronik, mechanik pojazdów samochodowych, tapicer, stolarz, sprzedawca, kucharz, fryzjer, krawiec, monter sieci i instalacji sanitarnych, lakiernik samochodowy, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawających, murarz-tynkarz, ślusarz, rolnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, kelner, blacharz samochodowy.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej lub gimnazjum, pozwala na uzyskania wykształcenia średniego oraz przystąpienie do egzaminu dojrzałości.

 

Charakterystyka zawodów w Technikum Nr 2

TECHNIK BUDOWNICTWA

Budownictwo to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki, więc znalezienie pracy w zawodzie technik budownictwa nie jest trudne. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie wynika, że zawody budowlane są w grupie zawodów: o największym zapotrzebowaniu na pracowników, o największym współczynniku szansy na uzyskanie propozycji pracy i są objęte „gwarantem szybkiego podjęcia pracy”. Obserwując lokalny i globalny rynek pracy widać jak wielkie znaczenie ma zawód tej branży. W każdym rejonie kraju, na każdym niemal kroku można spotkać się z pracami budowlanymi.

Są to budowy budynków jedno- i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, budowy dróg i infrastruktury wokół nich, remonty, modernizacje, które to z kolei wymagały opracowania wszelkiej dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Jeżeli chciałbyś (-abyś) stać się częścią tej wielkiej „machiny”, to musisz zostać uczniem naszej szkoły. Tylko u nas zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne, bo dysponujemy najlepszą bazą dydaktyczną i doskonałą kadrą. A oto przykłady możliwości zatrudnienia jako technik budownictwa:

 • Przedsiębiorstwa o każdym profilu działalności budowlanej,
 • Pracownie projektowe jako asystent projektu,
 • Jako koordynator robót budowlanych i instalacyjnych na budowie,
 • Pracownie kosztorysowe,
 • Laboratoria materiałów budowlanych,

Zakłady produkcji prefabrykatów,Przedsiębiorstwa handlowe branży budowlanej (z uwagi na znajomość różnorodności i właściwości materiałów budowlanych) np. KUMA.Ponadto z uwagi na szeroki zakres zagadnień tematycznych i z zakresu przedsiębiorczości, odbyciu szeregu praktyk i zajęć praktycznych w biurach projektowych i przedsiębiorstwach budowlanych o różnym charakterze, absolwent technikum budowlanego jest w pełni przygotowany do prowadzenia własnej firmy. Kończąc szkołę, można kontynuować naukę na wyższych uczelniach technicznych: na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego, Wydziale Architektury, Geodezji, a po ukończeniu jej i odbyciu praktyki kierunkowej, a także zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane, można sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako kierownik budowy czy projektant.

TECHNIK AGROBIZNESU

Technik agrobiznesu to zawód szerokoprofilowy z możliwością specjalizacji. Szkoła nasza określi specjalizację w zależności od aktualnych potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy. Tematyka jej może dotyczyć:

 • Finansów i bankowości w agrobiznesie,
 • Rynku rolnego,
 • Produkcji rolniczej lub ogrodniczej,
 • Obsługi ruchu turystycznego na wsi (agroturystyki),
 • Usług technicznych na wsi lub usług weterynaryjnych,
 • Techniki w gospodarce żywnościowej.

Jako absolwent będziesz mógł znaleźć pracę w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także bankach, agencjach restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, ośrodkach doradztwa rolniczego. Możesz także zajmować się marketingiem i sprzedażą produktów rolniczych i spożywczych, prowadzić własne gospodarstwo agroturystyczne lub organizować wypoczynek ekoturystyczny dla zainteresowanych z kraju i z zagranicy.

 

TECHNIK LOGISTYK

Szukasz zawodu z przyszłością? Logistyka - to strzał w dziesiątkę! Technik logistyk to zawód, otwierający wiele możliwości na dzisiejszym rynku pracy. Logistyk to specjalista od zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu czy magazynowania. Takich fachowców wciąż brakuje, dlatego w tym zawodzie nie ma bezrobotnych, ani w skali regionu ani kraju. Dlatego absolwent naszej szkoły może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych. Są to, dla przykładu, na terenie kraju firmy SCHENKEN, RABEN, a w Kępnie firma EURO-TRANS czy IWAŃSKI. Ponadto firmy kurierskie, centra dystrybucyjne, hipermarkety, firmy produkcyjne (np. zakłady stolarsko-tapicerskie), które organizują dostawy surowców i materiałów do produkcji oraz rozprowadzają wyroby gotowe zarówno na rynku krajowym, jak i za granicę.

Technik logistyk znajdzie również zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku: specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania rynku, specjalisty ds. planowania zakupów czy handlu elektronicznego, specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, specjalisty ds. transportu wewnętrznego, specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów, operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne itd. Nie kończą się możliwości zatrudnienia, które stwarza ten zawód. A analiza rynku pracy wskazuje na ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z branży TSL: transport, spedycja, logistyka. Potwierdzeniem atrakcyjności tego zawodu są również wysokie zarobki, które w zależności od regionu, wielkości firmy i przede wszystkim kwalifikacji pracownika, sięgają kilku tysięcy zł. Jak wiesz Twoja kariera zależy od Ciebie, ale to my damy Ci pierwsze szlify w zawodzie.

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Ludzie mają coraz więcej aut, więc wciąż rośnie zapotrzebowanie na usługi w branży samochodowej. A niestety brakuje wykwalifikowanych fachowców, co potwierdzają statystyki urzędów pracy. Decydując się więc na ten zawód, gwarantujesz sobie pracę w przyszłości. Oto przykłady lokalnych zakładów pracy: Chemomet, Propart, Wikimet-Hanulin, Ponar-Remo, ZUM-Kępno, Wutech-Kępno, MIX-Gola, U.Z.Ś.Dziergwa-Kępno, Metalex-Grębanin, AN Nowak-Olszowa itd.Są to duże przedsiębiorstwa, dobrze prosperujące, a popularność branży ciągle wzrasta, co przekłada się na zatrudnienie. Szkoła nasza jest odpowiednio przygotowana pod względem technicznym, posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, abyś mógł zdobyć nie tylko bardzo szerokie wykształcenie ogólnomechaniczne, ale nabyć też niezbędne umiejętności związane z obsługą nowoczesnych, specjalistycznych maszyn i urządzeń.

Po ukończeniu naszej szkoły możesz pracować jako:

 • Samodzielny mechanik samochodowy lub właściciel warsztatu z możliwością zatrudniania uczniów,
 • Kierownik, brygadzista,
 • Mechanik w warsztacie samochodowych lub serwisie,
 • Pracownik salonu sprzedaży samochodów lub sklepu z częściami samochodowymi,
 • Mechanik w dowolnym zakładzie przemysłowym (np.stolarskim), gdyż większość zakładów pracy posiada własną flotę pojazdów, które wymagają obsługi,
 • Kierownik działu transportu i logistyki w firmie dowolnej branży,
 • Mechanik za granicą lub zawodowy kierowca

Ponadto zawód ten otwiera drogę:

 • do zdobycia uprawnień i pracy jako rzeczoznawca samochodowy (zawód bardzo poszukiwany wśród firm ubezpieczeniowych, komorników i sądów),
 • do zdobycia uprawnień i pracy jako diagnosta samochodowy w Stacji Kontroli Pojazdów,
 • na studia i bardzo ułatwia naukę na kierunkach technicznych (politechnika).

 

 

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o przyjęcie do Technikum Nr 2 w Kępnie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
22-02-23 08:07
Rosińska Karolina
287.01KB
pdf Wniosek o przyjęcie do Szkoły Branżowej I stopnia w Kępnie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
22-02-23 08:07
Rosińska Karolina
288.52KB
pdf Wniosek o przyjęcie do LO dla dorosłych w Kępnie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
22-02-23 08:06
Rosińska Karolina
208.99KB
pdf DUPLIKATY DLA OSÓB KTÓRE UKOŃCZYŁY 1.Liceum profilowane i Techniczne 2.Liceum handlowe dla dorosłych 3.Tech. drzewne dla dorosłych 4.Tech. mech-elektr dla dorosłych 5.Tech. uzupełniające 6.Uzupełniające LO dla dorosłych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
20-11-05 12:58
Rosińska Karolina
101.15KB
pdf Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, indeksu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
20-11-05 12:41
Rosińska Karolina
380.33KB
pdf Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
20-07-15 10:25
Rosińska Karolina
189.08KB
pdf Wniosek o wydanie dokumentów ucznia z powodu rezygnacji z nauki - uczeń pełnoletni.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
20-07-15 10:25
Rosińska Karolina
253.84KB
pdf Wniosek o wydanie dokumentów ucznia z powodu rezygnacji z nauki - uczeń niepełnoletni.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
20-07-15 10:25
Rosińska Karolina
423.4KB
pdf Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego dla ucznia Branżowej Szkoły I stopnia w Kępnie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
20-05-18 12:45
Rosińska Karolina
376.35KB
pdf zaświadczenie o przyjęciu ucznia Szkoły Branżowej I Stopnia w Kępnie na zajęcia praktyczne realizowane w zakładzie pracy pracodawcy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 608
17-04-21 11:54
Szymańska Katarzyna
20.62KB

Redakcja strony: Rekrutacja do szkółRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3605

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl